[ตอนที่ 5] งาน GRANSHAN 2013 – DESIGN & IDENTITY Thailand เทศกาลและงานประชุมการออกแบบตัวอักษร ประเภท Non-Latin นานาชาติ
Viewed : 791
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : งาน GRANSHAN 2013 – DESIGN & IDENTITY Thailand เทศกาลและงานประชุมการออกแบบตัวอักษร ประเภท Non-Latin นานาชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:00-18:00 สถานที่ โรงหนังที่ 5 SFX cinema,Emporium สมาคมนักออกแบบอักษรศิลป์แห่งนครมิวนิค จับมือกับภาคีภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย จัดงาน “GRANSHAN 2013” เทศกาลออกแบบตัวอักษร ประเภท Non-Latin (ตัวอักษรนอกตระกูลโรมัน) ระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีภาครัฐและเอกชนไทย ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (SAC) ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเกอเธ่ และ ร้านอาหาร บราวน์ชูการ์ ซึ่งภายในงาน เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของนักออกแบบตัวอักษรและผู้เชี่ยวชาญด้าน Non-Latin Typefaces จากทั่วโลก ที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของ “ตัวอักษร” (Typefaces) ตั้งแต่ การประชุมสัมมานาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “A Seismograph for typographic trends and interdisciplinary dialogue” ซึ่งเป็นการระดมนักออกแบบตัวอักษรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองอันหลากหลายของ “ตัวอักษร”ประเภทต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอักขระกลุ่มประเภท Non-Latin typeface เช่น อักขระชนชาวเอเชียที่มีเอกลักษณ์อย่างโดดเด่น
About Speaker
อนุทิน วงศ์สรรคกร
นักออกแบบและนักออกแบบตัวอักษร หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Behaviour Group มีผลงานเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศ ..


Robert Bringhurst
Robert Bringhurst is a poet, linguist, and one of the world’s best known typographers. He is the author of some t..


Gerry Leonidas
Gerry Leonidas is a Senior Lecturer in Typography at the University of Reading, UK. He teaches, supervises, and l..


Lars Harmsen
Lars Harmsen is executive director of MAGMA Brand Design (with Ulrich Weiss and Florian Gaertner), founded in Ka..


Related Videos TAG