[ตอนที่ 7] โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์,งานสัมมนา(26-5-2553)
Viewed : 594
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ มอบโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองทั่วไทย ซึ่งต้องการเพิ่มคุณค่า/สร้างมูลค่าและเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการ เข้าร่วมโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” โดย ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ
About Speaker
อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)


กิตติรัตน์ ปิติพานิช
ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..


จรินทร์ทิพย์ ลียะวณิช
นักจัดการความรู้อาวุโส ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)..


ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนงานบริหารจัดการด้านรายได้ ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสร..


Related Videos TAG