[ตอนที่ 1] โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554,งานสัมมนา(16-2-2554)
Viewed : 1,139
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองทั่วไทย ซึ่งต้องการเพิ่มคุณค่า/สร้างมูลค่าและเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” โดยทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาดและนักสร้างสรรค์มืออาชีพ
About Speaker
ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
สถาปนิกผู้เปลี่ยนมุมมองด้านการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกสวยงามมากขึ้น..


ชมพูนุท วีรกิตติ
ผู้อำนวยการห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion Bangkok..


Related Videos TAG