[ตอนที่ 1] แสงเงา หัวใจแห่งความงาม,งานบรรยาย(14-1-2550)
Viewed : 2,447
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : เมธา บุนนาค จะมาบรรยายถึงความงามที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานสถาปัตยกรรม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากงานสร้างสรรค์ต่างๆ ของโลกอาหรับและอารยธรรมจากแหล่งอื่นๆ โดยเนื้อหาการบรรยายจะเน้นเรื่องคุณภาพของ ‘แสง’ และ ‘เงา’ ที่สัมพันธ์กับ “รูปทรงเรขาคณิตที่บริสุทธิ์”
About Speaker
เมธา บุนนาค
สถาปนิกผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ..


Related Videos TAG