[ตอนที่ 1] Creativities Unfold, Bangkok 2006 หัวข้อ การออกแบบกับความคิดสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(8-10-2549)
Viewed : 750
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : งานบรรยาย การออกแบบกับความคิดสร้างสรรค์ เวลา 8 ตุลาคม 2549 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Dror Benshetrit, Erik Kessels, Sam Buxton การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า แต่คำถามที่พบบ่อยก็คือ เราจะทำอย่างไรจึงจะประสานองค์ประกอบทั้งหมด ให้เป็นผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การชุมนุมทางความคิดในครั้งนี้ ครีเอทีฟโฆษณาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระดับโลก จะมาให้คำแนะนำในการใช้ความคิดสร้างสรรค์บวกกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและทักษะเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์มูลค่า รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2006/
About Speaker
Dror Benshetrit
Designer, Studio Dror.Dror articulates the complex meanings of objects in the simplest ways. Specialising in prod..


Erik Kessels
Creative Director, KesselsKramer.Erik Kessels (1966) is Creative Director of the innovative and original Amsterda..


Sam Buxton
Product Designer.Now working on his own, Buxton has developed commercial projects for Kenzo.


Related Videos TAG