[ตอนที่ 4] ศาสตร์ผู้บริหารธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย,งานสัมมนา(10-9-2549)
Viewed : 1,557
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : สืบเนื่องจากนิทรรศการ “วิเวียน เวสต์วูด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) และพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต กรุงลอนดอน นำเสนอแนวคิดในการออกแบบของวิเวียน เวสต์วูด ดีไซน์เนอร์ผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นโลก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ TCDC จะเชิญผู้นำทางธุรกิจแฟชั่นของเมืองไทย 3 ท่าน ได้แก่ สมชัย ส่งวัฒนา ซีอีโอจาก FLY NOW คณะกรรมการบริหาร สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภาณุ อิงคะวัต ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ จาก Greyhound นายกสมาคมกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ที่มีพื้นฐานมาจากสายงานโฆษณา และพิสิฐ จงนรังสิน แฟชั่นดีไซน์เนอร์และผู้ร่วมก่อตั้งห้องเสื้อTube Gallery มาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในวงการแฟชั่นไทย ตั้งแต่การประกอบธุรกิจแฟชั่น การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ไปจนถึงเทคนิคการผลิต เพื่อเป็นความรู้ให้แก่นักออกแบบและผู้ประกอบการด้านแฟชั่นของไทยให้กลับไป พัฒนางานของตัวเองต่อไป
About Speaker
สมชัย ส่งวัฒนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท แอต แบงคอก จำกัด ผู้ก่อตั้ง FLYNOW..


ภาณุ อิงคะวัต
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ จาก Greyhound และนายกสมาคมกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น..


พิสิฐ จงนรังสิน
วิทยากรรับเชิญของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..


Related Videos TAG