[ตอนที่ 1] CU 2007, Dr. Arkhom Termpittayapaisith, Creativity and Economic Development in Thailand(11-10-2550)
Viewed : 1,060
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : ความคิดสร้างสรรค์: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร ดร. อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เมื่อจีนและอินเดียก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก ความได้เปรียบในการแข่งขันจากต้นทุนแรงงานและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตให้ได้ครั้งละจำนวนมากของประเทศต่างๆ จึงหดหายไปพร้อมกับการเผชิญกับแรงกดดันที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อความอยู่รอด รวมทั้งประเทศไทยที่พึ่งพาการส่งออกและการผลิตด้วยแรงงานต้นทุนต่ำเป็นปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจมาตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รองเลขาธิการสภาพัฒน์ฯหน่วยงานจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2499 จบการศึกษาปริญญาตรี สา..


Related Videos TAG