[ตอนที่ 4] ผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค้าเสรี ในปี ค.ศ.2015,งานสัมมนา(22-2-2554)
Viewed : 1,267
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC สัมมนาพิเศษเรื่อง "Driving An Innovation of Textile Industrial Business and Production to the opportunity of FTA in the year of 2015" ผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค้าเสรี ในปี ค.ศ.2015 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ FTA ในปี 2015 ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน
About Speaker
ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
ผู้อำนวยการสำนักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์..


ผศ.กรทิพย์ เตชะเมธีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์..


Related Videos TAG