[ตอนที่ 3] [CU 2013] Andy Miah
Viewed : 863
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : CU2013 Meet the Unmet: From hidden needs to business growth Andy Miah Founder and Director of Creative Futures Institute แอนดี มีอาห์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Creative Futures Institute www.cu-tcdc.com หัวข้อ The Rise of Biocultural Capital แอนดี มีอาห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวจริยธรรมและเทคโนโลยีเกิดใหม่ ตั้งคำถามว่าในอนาคตเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในของเรามากขึ้น เราจะมีชีวิตดีขึ้นได้แค่ไหน และเทคโนโลยีชีวภาพเหล่านั้นจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและจริยธรรมอย่างไร
About Speaker
Andy Miah
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Creative Futures Institute


Related Videos TAG