[ตอนที่ 1] กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ,งานบรรยาย(4-11-2553)
Viewed : 1,326
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : ทิโมธี จาคอบส์ เจนเซ่น ได้พูดถึงแนวคิดสำคัญในการออกแบบว่าการออกแบบนั้น นักออกแบบจะต้องบันทึก ข้อผิดพลาดในการทำงานไว้เสมอ เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะนำมาใช้ออกแบบข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้เราสามารถออกแบบโดยอาศัยข้อมูลที่เราเก็บไว้นั้นนำ มาออกแบบได้อย่างหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว และการออกแบบไม่ใช่แค่การได้รับคำสั่งมาแล้วนำมาออกแบบตามที่สั่ง แต่การออกแบบคือการที่เรามีความเชื่อในสิ่งนั้นและออกแบบมาอย่างดีที่สุด และต้องมีทั้งคุณค่าและมูลค่าด้วย
About Speaker
Timothy Jacob Jensen
Director, main shareholder and chief designer of Jacob Jensen Design.


Related Videos TAG