[ตอนที่ 4] CU 2007, Sally Bibawy, Matthias Fiegl, Lomography: Community Business(13-10-2550)
Viewed : 625
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Matthias Fiegl, Sally Bibawy วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูปความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้จริง โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการแปลงความฝันและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ระดับโลก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
Matthias Fiegl
Matthias Fiegl founded the Lomographic Society in Vienna together with flatmates from their Vienna flatshare. In ..


Sally Bibawy
Sally Bibawy founded the Lomographic Society in Vienna together with flatmates from their Vienna flatshare. In or..


Related Videos TAG