[ตอนที่ 2] CU 2008, Nina Wang, Altay Sendil, Research for Human-Centered Design and Innovation(4-10-2551)
Viewed : 1,022
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : Business บริหาอย่างสร้างสรรค์ เวลา 4 ตุลาคม 2551 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Altay Sendil, Nina Wang การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้บริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกจะมาร่วมเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการแปรสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2008/
About Speaker
Nina Wang
Nina Wang is a human factors researcher at IDEO and an interpreter by nature. Her childhood became her first ethn..


Altay Sendil
Altay Sendil blends the disciplines of industrial design and qualitative human factors research on numerous desig..


Related Videos TAG