[ตอนที่ 1] ร่ายมนต์อาหรับให้เครื่องประดับ,งานบรรยาย(11-1-2550)
Viewed : 923
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : อัซซ่าได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัว ตั้งแต่ดอกไม้ สถาปัตยกรรม ไปจนถึงภาพเขียน อัซซ่าศึกษายุคสมัยและอารยธรรมต่างๆ ที่มีประเพณีการทำเครื่องประดับที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อาทิ เบดูอิน นูเบียน คาบิลีอียิปต์ ซีเรีย และตุรกี ฯลฯ ผลงานของเธอจึงสะท้อนคุณลักษณะสำคัญของอารยธรรมอาหรับและศาสนาอิสลาม
About Speaker
Azza Fahmy
A Leading Egyptian jewellery designer. Azza Fahmy started her career as an apprentice in Cairo’s ancient jeweller..


Related Videos TAG