[ตอนที่ 2] CU 2006,Yves Behar,Multi-Disciplinary Design: The Marriage of Emotion and Technology(6-10-2549)
Viewed : 1,015
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : งานบรรยาย เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation Economy) เวลา 6 ตุลาคม 2549 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Yves Behar ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายประเทศกำลังเผชิญกับ อันตรายของระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมที่เน้นค่าแรงราคาถูก ในการผลิตสินค้าที่เหมือนกัน คราวละมากๆ สำหรับประเทศไทย เรามีทางเลือกอยู่สองทาง คือเลือกที่จะยังคงแข่งขันในตลาด สินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งคงต้องมุ่งหาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนให้ต่ำลง หรือเพิ่มผลกำไรโดยใช้เทคโนโลยีและนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน ซึ่งจะทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจ เติบโตขึ้น แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัตราการว่างงานสูงขึ้นในส่วนของแรงงานไร้ทักษะ หรือเราจะเลือกวิธีที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์มูลค่า ไม่ใช่แค่การเพิ่มมูลค่า? รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tcdc.or.th/symposium/creativitiesunfold/index_06-th.html
About Speaker
Yves Behar
Industrial designer.He achieved long list of awards including the esteemed National Design Award from the Cooper ..


Related Videos TAG