[ตอนที่ 9] Creativities Unfold, Bangkok 2007 หัวข้อ กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(12-10-2550)
Viewed : 597
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ เวลา 12 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Dr. Rolf Jensen, Matteo di Montezemolo, Peter Zec, ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เสวนาและการนำเสนอในวันนี้จะมุ่งประเด็นไปที่แก่นของยุทธวิธีการคิดเพื่อผลักดันนโยบายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ เสวนาแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่น่าสนใจของนักคิดชาวต่างประเทศทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ดังหลายๆ แบรนด์ โดยวิทยากรจะแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลังของความคิดสร้างสรรค์และการประเมินค่าผลิตภัณฑ์หรืองานบริการด้านการออกแบบ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
Dr. Rolf Jensen
Dr Rolf Jensen is Director of The Copenhagen Institute for Future Studies, one of the world’s largest future-orie..


Matteo di Montezemolo
Matteo di Montezemolo is CEO of the Charme Group – which owns Poltrona Frau, Cassina and Cappellini – and also of..


Peter Zec
Peter Zec (born 1956) is a German design consultant as well as author and publisher. Furthermore, he is president..


ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล
ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง บุคคลที่เปรียบเสมือน "เสาหลัก" ของโครงการดอยตุง เพราะร..


Related Videos TAG