[ตอนที่ 6] งานเสวนา “รสชาติ+รสนิยม: โอกาสของธุรกิจอาหารยุคใหม่”
Viewed : 1,444
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : เวลา: 22 กุมภาพันธ์ 2557 | 14.30 – 16.30 สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่ เจาะลึกประสบการณ์การสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารของ 3 ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมตอบคำถามที่ว่า “การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์จะสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจอาหารของคุณได้อย่างไร” (เต็มแล้ว) อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการบริการอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ล้วนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีผู้ประกอบการจำนวนมาก สร้างเงินหมุนเวียนหล่อเลี้ยงธุรกิจในเชียงใหม่และทำให้เกิดการจ้างงาน ทั้งเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ส่งออก และการบริโภคภายในเมือง ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในนำการออกแบบมาใช้กับอาหารด้วยการนำเสนอวิธีการสร้างสไตล์และรสนิยมให้กับธุรกิจอาหารด้วยมาตรฐานสากล การออกแบบคอนเซ็ปต์และสื่อสารภาพลักษณ์ รวมไปถึงการเปลี่ยนโฉมบรรจุภัณฑ์และร้านอาหาร (re-branding) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแก่ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=17751&lang=th
About Speaker
สุธิพงษ์ สุริยะ
ฟู้ดสไตลิสต์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์และแบรนดิ้ง รวมทั้งงานออก..


สมิต ทวีเลิศนิธิ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจังหวัดเชียงใหม่ ..


Related Videos TAG