[ตอนที่ 3] CU 2006, Keita Nishiyama, Ruben Toral, Taketoshi Sato, Richard Pyvis(6-10-2549)
Viewed : 597
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : งานบรรยาย เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation Economy) เวลา 6 ตุลาคม 2549 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Keita Nishiyama, Richard Pyvis, Ruben Toral, Taketoshi Sato, ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายประเทศกำลังเผชิญกับ อันตรายของระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมที่เน้นค่าแรงราคาถูก ในการผลิตสินค้าที่เหมือนกัน คราวละมากๆ สำหรับประเทศไทย เรามีทางเลือกอยู่สองทาง คือเลือกที่จะยังคงแข่งขันในตลาด สินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งคงต้องมุ่งหาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนให้ต่ำลง หรือเพิ่มผลกำไรโดยใช้เทคโนโลยีและนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน ซึ่งจะทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจ เติบโตขึ้น แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัตราการว่างงานสูงขึ้นในส่วนของแรงงานไร้ทักษะ หรือเราจะเลือกวิธีที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์มูลค่า ไม่ใช่แค่การเพิ่มมูลค่า? รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tcdc.or.th/symposium/creativitiesunfold/index_06-th.html
About Speaker
Keita Nishiyama
He is now Director of Asia and Pacific Division. He is also considered one of the new-blooded key policymakers in..


Richard Pyvis
Deputy Chief Executive Officer, CLSA Hong Kong Richard Pyvis has been deeply involved in this region since the ea..


Ruben Toral
Group Marketing Director, Bumrungrad International Ruben Toral is one of the world’s leading authorities in medic..


Taketoshi Sato
WISE, an inspired Japanese lifestyle one-stop interior service shop.After his graduate of Aoyama Gakuin Universit..


Related Videos TAG