[ตอนที่ 1] เบื้องหลังความสำเร็จของ Headquarter,งานบรรยาย(9-3-2551)
Viewed : 1,229
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : การบรรยายจะเน้นเรื่องบทบาทของนักออกแบบยุคใหม่ในวงการแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโจทย์ว่าทำอะไรก่อนหลัง กระบวนการทางความคิดในฐานะที่เป็นนักออกแบบมืออาชีพ การทำงานอย่างเป็นเอกเทศและหมู่คณะ จนกระทั่งความแตกต่างในการทำงานร่วมกับคนไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงกลยุทธ์ที่น่าสนใจ
About Speaker
จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล
เจ้าของแบรนด์ Sunshine จากห้องเสื้อ Headquarter


ชัย เจียมอมรรัตน์
เจ้าของแบรนด์ Chai


ภัทรศรัณย์ ศรีเลื่อนสร้อย
เจ้าของแบรนด์ Realistic Situation


Related Videos TAG