[ตอนที่ 3] CU 2006, Sam Buxton, Designing your Identity(8-10-2549)
Viewed : 561
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : งานบรรยาย การออกแบบกับความคิดสร้างสรรค์ เวลา 8 ตุลาคม 2549 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Sam Buxton การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า แต่คำถามที่พบบ่อยก็คือ เราจะทำอย่างไรจึงจะประสานองค์ประกอบทั้งหมด ให้เป็นผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การชุมนุมทางความคิดในครั้งนี้ ครีเอทีฟโฆษณาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระดับโลก จะมาให้คำแนะนำในการใช้ความคิดสร้างสรรค์บวกกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและทักษะเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์มูลค่า รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/symposium/creativitiesunfold/index_08-th.html
About Speaker
Sam Buxton
Product Designer.Now working on his own, Buxton has developed commercial projects for Kenzo.


Related Videos TAG