[ตอนที่ 2] เปิดปมมนตร์สะกด ทำไมสื่อจึงมีอิทธิพลครอบงำชีวิต,งานบรรยาย(18-12-2551)
Viewed : 1,251
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : การบรรยาย เปิดปมมนตร์สะกด: ทำไมสื่อจึงมีอิทธิพลครอบงำชีวิต เวลา 18 ธันวาคม 2551 | 18:00-19:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร Gee Thomson พบกับกี้ ทอมสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อสร้างสรรค์ระดับโลกที่คร่ำหวอดในแวดวงสื่อทุกประเภท กระทั่งสามารถถ่ายทอดและเผยมนตร์สะกดที่สื่อสร้างขึ้นเพื่อครอบงำวิถีชีวิต ตลอดจนความคิดและความเชื่อของผู้คนในสังคมได้อย่างหมดเปลือก ร่วมถอดรหัสและเปิดปมมนตร์สะกดอันทรงอิทธิพลของสื่อหลากหลายรูปแบบที่เป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน ผ่านมุมมองและการถ่ายทอดประสบการณ์จากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อสร้างสรรค์ระดับโลก พร้อมทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นจากตัวเร่งปฏิกิริยาของสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งหล่อหลอมพฤติกรรมของผู้คนในสังคมตลอดจนวิถีการดำรงชีวิต ความคิด และความเชื่อในทุกแง่มุมของผู้บริโภคทั่วโลกจากตัวอย่างและข้อมูลในหนังสือขายดีของกี้ ทอมสัน Mesmerization: The Spells that Control Us- Why we are losing our minds to pop-culture รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=196
About Speaker
Gee Thomson
A graduate of Central St Martins, has worked within several media companies, including the BBC, Thames Television..


Related Videos TAG