[ตอนที่ 1] CU 2008, Natthorn Rakchana, Faith and Creativity(4-10-2551)
Viewed : 1,010
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : Business บริหาอย่างสร้างสรรค์ เวลา 4 ตุลาคม 2551 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร ณัทธร รักษ์ชนะ การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้บริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกจะมาร่วมเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการแปรสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2008/
About Speaker
ณัทธร รักษ์ชนะ
หนึ่งในผู้ริเริ่มและก่อตั้งบริษัท KarmaKamet ณัทธร รักษ์ชนะ จบการศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร และการออกแบ..


Related Videos TAG