[ตอนที่ 1] ความท้าทายในการสร้างสรรค์งานกราฟฟิค
Viewed : 1,091
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 5 years ago
Detail : เปิดมุมมองการค้นหาสิ่งใหม่ๆ กับนักออกแบบกราฟฟิคชั้นนำของไทย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ นักออกแบบกราฟฟิคชั้นนำ ผู้ก่อตั้ง Duckunit
About Speaker
วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์
นักออกแบบกราฟฟิคชั้นนำ


TAG