[ตอนที่ 1] เปิดตัวหนังสือทิศทางใหม่ของวัสดุไทย,งานเสวนา(10-3-2554)
Viewed : 2,118
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 9 years ago
Detail : งานเสวนา เปิดตัวหนังสือ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย” เวลา 10 มีนาคม 2554 | 14:00-17:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม, TCDC วิทยากร คุณธิติ อมรพัชระ คุณธนา ทิพย์เจริญ คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล วัสดุแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง... มาสัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวของวัสดุชนิดต่างๆ ที่นักออกแบบและผู้ผลิตชาวไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนถึงอิทธิพลของวัสดุ และวิธีการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบของไทย ผลงานทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นศักยภาพอันล้นเหลือในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้วัสดุเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบเพื่อสร้างทิศทางใหม่ของวัสดุไทย มาร่วมเก็บเกี่ยววิธีคิดและมุมมองในการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จจากผู้พัฒนานวัตกรรมวัสดุไทยทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งเรียนรู้ถึงการผลิตหนังสือที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและสร้างมิติใหม่ให้แก่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของไทยจากเจ้าของสำนักพิมพ์เซรินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=353
About Speaker
ธิติ อมรพัชระ
เจ้าของแบรนด์ Charcoal Line


ธนา ทิพย์เจริญ
เจ้าของเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แบรนด์ Za-baai Bamboo


เชน สุวิกะปกรณ์กุล
เจ้าของสำนักพิมพ์เซรินเดีย และเซรินเดีย แกเลอรี่ ..


Related Videos TAG