[ตอนที่ 1] [CU 2013] Yoon C. Lee: Yin & Yang in Insight to Concept
Viewed : 1,001
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : CU 2013 Meet the Unmet: From hidden needs to business growth Yoon C. Lee Head of Global Product Innovation of Samsung Electronics America ยุน ซี ลี หัวหน้าทีมนวัตกรรม Samsung Electronics America หัวข้อ Yin & Yang in Insight to Concept ในกระบวนการออกแบบ ความเข้าใจในบริบทและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ยุน ซี ลี แนะนำวิธีการใช้กระบวนการคิดแบบหยิน-หยางเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลให้กับการออกแบบ รวมทั้งเผยถึงการออกแบบโครงสร้างการทำงานภายในองค์กรของซัมซุงเพื่อให้ทุกแผนกสามารถทำงานร่วมกันและได้ผลลัพธ์สูงสุด Understanding and championing the differences in each culture is vital part of the design process. In this talk, Yoon C. Lee walks us through the concept of “Yin-Yang” which could be applied to seek for the perfect equilibrium of design. Yoon C. Lee also reveals the organization design technique in Samsung which allows each department to work more collaboratively and efficiently together in order to achieve the optimal results. www.cu-tcdc.com
About Speaker
Yoon C Lee
รองประธานฝ่ายGlobal Product Innovation Team บริษัทSamsung Electronics America


Related Videos TAG