[ตอนที่ 2] CU 2007, Josephine Burns, Andrew Senior(11-10-2550)
Viewed : 573
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : ความคิดสร้างสรรค์: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Andrew Senior, Josephine Burns เมื่อจีนและอินเดียก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก ความได้เปรียบในการแข่งขันจากต้นทุนแรงงานและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตให้ได้ครั้งละจำนวนมากของประเทศต่างๆ จึงหดหายไปพร้อมกับการเผชิญกับแรงกดดันที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อความอยู่รอด รวมทั้งประเทศไทยที่พึ่งพาการส่งออกและการผลิตด้วยแรงงานต้นทุนต่ำเป็นปัจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจมาตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
Josephine Burns
Director, BOP Consulting.Working with government and business to maximising the potential of culture, media and c..


Andrew Senior
Andrew Senior was born and brought up in Yorkshire in the north of England. He is a leading expert in the field o..


Related Videos TAG