[ตอนที่ 3] แนวโน้มการออกแบบเส้นใย ความคิดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ,งานสัมมนา(18-6-2553)
Viewed : 869
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : งานสัมมนา แนวโน้มการออกแบบเส้นใย ความคิดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ เวลา 18 มิถุนายน 2553 | 12:30-16:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยการกร ปิลันธน์ ธรรมมงคล,Ornella Bignami วิทยาศาสตร์และศิลปะคือสององค์ประกอบที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสู่ความจริงในโลกธุรกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การออกแบบที่ดีไม่เป็นแต่เพียงงานศิลปะที่งดงามและสะท้อนสุนทรีย์ของนักออกแบบเท่านั้น ความรู้และแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ยังสนับสนุนให้การออกแบบเป็นประโยชน์ในชีวิตจริง ศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบจึงไม่สามารถพัฒนาเพียงด้านเดียว การสัมมนา “แนวโน้มการออกแบบเส้นใย ความคิดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ” จะถ่ายทอดแนวคิดการผสมผสานการออกแบบในเชิงวิทยาศาสตร์และศิลปะ ท่านจะได้เข้าใจถึงการออกแบบในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่เฉพาะรูปลักษณ์ที่มองเห็นได้จากภายนอก แต่ลึกถึงการออกแบบในเชิงวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยคุณปิลันธน์ ธรรมมงคล ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์สูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นอกจากนี้ท่านจะได้รับข้อมูลแนวโน้มการออกแบบเส้นใยสำหรับอนาคตจากคุณ Ornella Bignami นักออกแบบชั้นนำจากประเทศอิตาลี ผู้มีอิทธิพลต่อการออกแบบเส้นใยของโลกมากว่า 20 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=289
About Speaker
Ornella Bignami
President of Elementi Moda S.r.l, Milan


ปิลันธน์ ธรรมมงคล
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย..


Related Videos TAG