[ตอนที่ 2] [CU 2013] Marc Stickdorn
Viewed : 825
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : CU 2013 Meet the Unmet: From hidden needs to business growth Marc Stickdorn Editor and co-author of “Service Design and Tourism” and “This Is Service Design Thinking” มาร์ค สติกดอร์น บรรณาธิการและผู้ร่วมเขียนหนังสือ Service Design and Tourism และ This is Service Design Thinking www.cu-tcdc.com หัวข้อ Service Design Thinking มาร์ค สติกดอร์น ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการ เชื่อว่าการออกแบบบริการไม่ได้เป็นแค่การออกแบบประสบการณ์ให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างเส้นทางประทับใจ (Emotional Journey) ให้กับลูกค้า และการบริหารความคาดหวังของลูกค้าให้พอดิบพอดีด้วย
About Speaker
Marc Stickdorn
บรรณาธิการและผู้ร่วมเขียนหนังสือ This is Service Design Thinking ..


Related Videos TAG