[ตอนที่ 8] Creativities Unfold, Bangkok 2008 หัวข้อ People คนต้นคิด,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(5-10-2551)
Viewed : 5,479
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : People คนต้นคิด เวลา 5 ตุลาคม 2551 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Dr. Yoshiro NakaMats, Jaime Salm, Marije Vogelzang, Mark Farrow การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้บริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกจะมาร่วมเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการแปรสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.creativitiesunfold.com/cu2008/th/index.html
About Speaker
Dr. Yoshiro NakaMats
A Japanese inventor claiming to hold the world record for number of inventions with over 3,000, Dr. Yoshiro NakaM..


Jaime Salm
Jaime Salm is re-imagining the meaning of 21st century urban cool. The founder and artistic head of the two-year-..


Marije Vogelzang
Having graduated from the Design Academy Eindhoven, Marije Vogelzang specialized in "eating-design". Wo..


Mark Farrow
Manchester born Mark Farrow has been called one of the heroes of the creative industries by Creative Review Magaz..


Related Videos TAG