[ตอนที่ 2] CU 2011, Sanit Wangvichar, Constraint Actualises Creativity (1-10-2554)
Viewed : 1,172
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร สานิต หวังวิชา พบนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำศาสตร์ความรู้หลากสาขามาบริหารจัดการและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดและกระบวนการผลิตแนวทางใหม่ที่เป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2011/
About Speaker
สานิต หวังวิชา
นักการตลาดมือฉมังของแบรนด์ไทยระดับโลก Red Bull สานิต ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด ของบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติค..


Related Videos TAG