[ตอนที่ 4] วัสดุไทย กล้าคิดต่าง เบิกทางสู่ตลาดโลก,งานเสวนา(19-11-2553)
Viewed : 630
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : งานเสวนา วัสดุไทย: กล้าคิดต่าง เบิกทางสู่ตลาดโลก เวลา 19 พฤศจิกายน 2553 | 14:00-16:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร นิติพันธ์ ดารกานนท์,ทองดี ศรีกุลศศิธร,คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี พบกับผู้ผลิตวัสดุไทยที่ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าพัฒนาและผลิตวัสดุได้มาตรฐานสากล และสามารถทำตลาดขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันวิธีคิดและมุมมองในการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จจากผู้พัฒนาวัสดุทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?act=view&id=324&lang=th
About Speaker
นิติพันธ์ ดารกานนท์
กรรมการบริษัทเอ็นคิวด์จำกัด


ทองดี ศรีกุลศศิธร
กรรมการผู้จัดการบริษัทพาโนรามาซอยอิงค์จำกัด..


ยุทธนา อโนทัยสินทวี
กรรมการผู้จัดการบริษัทสามพิมจำกัด


Related Videos TAG