[ตอนที่ 2] CU 2011, Chalakorn Panyashom, The Road to Transformation: Entertainment Embracing Culture (1-10-2554)
Viewed : 1,365
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร ชลากรณ์ ปัญญาโฉม พบนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำศาสตร์ความรู้หลากสาขามาบริหารจัดการและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดและกระบวนการผลิตแนวทางใหม่ที่เป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2011/
About Speaker
ชลากรณ์ ปัญญาโฉม
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์การตลาด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)..


Related Videos TAG