[ตอนที่ 3] อาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก,งานบรรยาย(26-1-2555)
Viewed : 1,572
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : อาหารการกินและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างแยกไม่ออก เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมจึงได้ออกมาตอบสนองต่อปัญหานี้อย่างชัดเจน ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมอาหารที่ออกมาแสวงหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนี่เองคือจุดกำเนิดของแนวคิด ”อาหารฉลากเขียว” หรือ “Green Food” ที่กำลังเป็นที่นิยมและได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
About Speaker
ชลธี สีหะอำไพ
ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร..


Related Videos TAG