[ตอนที่ 4] การสร้างมูลค่าจากการออกแบบพื้นที่,งานบรรยาย(20-10-2553)
Viewed : 754
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : งานบรรยาย การสร้างมูลค่าจากการออกแบบพื้นที่” เวลา 20 ตุลาคม 2553 | 15:00-16:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร KO Tsuneo ด้วยความเชื่อในทฤษฎีที่ว่านิทรรศการเป็นเครื่องมือสื่อสารถึงความหลากหลายของเนื้อหาและกิจกรรม โค ซึเนโอะ จึงมีผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบพื้นที่สื่อสารในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้องแสดงงานศิลปะ รวมไปถึงการใช้พื้นที่เพื่อการค้าอย่างเช่นงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าเฉพาะด้าน ผลงานของ โค ซึเนโอะ มีความโดดเด่นจนได้รับรางวัลจากหลายสถาบันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2552 อาทิเช่น รางวัล JCD Design Award Best 100: Planetary Geology from Apollo to Hayabusa และ SDA Award – Sign Design Award: Togakushi Museum of Natural History ปัจจุบัน โค ซึเนโอะ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ทันเซชา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวิจัยวางแผนและออกแบบพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น และยังดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของ Japan Display Design Association ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษให้กับ Kanazawa College of Art รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=317
About Speaker
KO Tsuneo
An executive officer of Tanseisha Co., Ltd.,


Related Videos TAG