[ตอนที่ 3] CU 2007, Vudhichai Harnpanich, Inspired by Asian Heritage(13-10-2550)
Viewed : 902
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร วุฒิชัย หาญพานิช วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูปความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้จริง โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการแปลงความฝันและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ระดับโลก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
วุฒิชัย หาญพานิช
ผู้ก่อตั้งบริษัท HARN PRODUCTS นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ Harnn สินค้าสปาสัญชาติไทย ที่มีสาขามากที่สุดในโลก..


Related Videos TAG