[ตอนที่ 1] วัสดุแห่งอนาคต : โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย,งานเสวนา(15-12-2549)
Viewed : 1,108
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : เสวนาในหัวข้อ “วัสดุแห่งอนาคต: โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย” ซึ่งจัดโดย Material ConneXion® Bangkok และ TCDC วิทยากรผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ท่านจะได้รับทราบกระแสความนิยมล่าสุด รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคนิคการออกแบบเพื่อนำมาใช้พัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ พร้อมรับฟังการนำเสนอวัสดุใหม่ล่าสุดที่มีเส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ
About Speaker
ม.ล.ภาวินี สันติศิริ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Yothaka International Co., Ltd


ศนิชา ธนวิบูลย์ผล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวีเอสดิสทริบิวเตอร์ จำกัด..


อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและออกแบบกลุ่มหัตถกรรมดาวรัฐ..


ระพี ลีลาสิริ
หัวหน้านักออกแบบ บริษัท กราฟ-เท็กซ์ สตูดิโอ จำกัด..


ชมพูนุท วีรกิตติ
ผู้อำนวยการห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion Bangkok..


Related Videos TAG