[ตอนที่ 4] สถาปนิกสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่ออนาคตใหม่ของญี่ปุ่น,งานบรรยาย(27-10-2555)
Viewed : 548
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : TCDC ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts นำเสนอการบรรยาย ‘สถาปนิกสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่ออนาคตใหม่ของญี่ปุ่น’ โดย มาซาชิ โซกาเบะ สถาปนิกและอาจารย์มหาวิทยาลัยคานากาวะ ผู้กำกับการออกแบบพื้นที่นิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” เพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่อง Jishin Itsumo ซึ่งมุ่งสอนทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติให้กับเด็กและคนทั่วไปซึ่งปรกติแล้วอาจไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การออกแบบและศิลปะ
About Speaker
Masashi Sogabe
An exhibition space director, architect and professor at Kanagawa University. He received a Master’s degree from ..


Related Videos TAG