[ตอนที่ 1] [CU 2013] Don Tae Lee: Cognitive Design with human desire [Thai Sub]
Viewed : 1,658
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : CU 2013 Meet the Unmet: From hidden needs to business growth หัวข้อ Cognitive Design with human desire โดย Don Tae Lee ประธานร่วม Tangerine ดอน แท ลี เล่าถึงวิธีการแก้ปัญหา Stall Point หรือจุดอิ่มตัวที่เมื่อธุรกิจดำเนินไปถึงจุดสูงสุดและขยับขยายไม่ได้อีกแล้ว รัฐบาลเกาหลีแก้ปัญหาโดยหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือคือ ไอเดียและการออกแบบ รวมถึงการใช้ Insight และ Foresight ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก ดอนยังยกตัวอย่างประสบการณ์อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงที่นั่งและผังที่นั่งของสายการบินบริติชแอร์เวย์ส การออกแบบที่นั่งโดยสารในรถไฟของประเทศอังกฤษ รวมถึงการออกแบบเครื่องใช้ต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทำให้เห็นว่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่หากเราศึกษา Insight และ Foresight แล้ว ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อย่างมาก www.cu-tcdc.com
About Speaker
Don Tae Lee
ประธานร่วม บริษัท Tangerine


Related Videos TAG