[ตอนที่ 6] งานสัมมนา “3D Printing จุดเปลี่ยนงานออกแบบ”
Viewed : 2,002
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : เวลา: 1 ธันวาคม 2556 | 13.00 – 16.30 สถานที่: ห้องออดิทอเรียม, TCDC วิทยากร: อาจารย์กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า, อาจารย์กัลยา โกวิทวิสิทธิ์, อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ และ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป คุณรู้หรือยังว่าการพิมพ์แบบสามมิติทำอะไรได้บ้าง? ร่วมทำความรู้จักกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่จะพลิกรูปแบบการผลิตและการตลาด อย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง การผลิตแบบ 3D Printing คือการผนวกเอาระบบปฏิบัติการดิจิทัลมารวมไว้กับกระบวนการผลิต โดยมีรากฐานมาจากช่วงกลางยุค 80s เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มเข้าสู่ตลาดการผลิตและถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญใน การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการผลิตของโลก นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 นิตยสาร The Economist กล่าวถึงเทคโนโลยี 3D Printing ว่า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งสะท้อนการผลิตในอนาคตว่าจะเป็นการผลิตที่ไม่เน้นเฉพาะจำนวนในแบบ Mass Production แต่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างหลากหลายกัน ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้มากที่สุด ร่วมเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของการพิมพ์แบบสามมิติ ไปจนถึงวิธีการปรับใช้เพื่องานออกแบบในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม และการเอื้อประโยชน์ในสาขาอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=17369
About Speaker
กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ 3D-Printing ในการออกแบบอุตสาหกรรม..


กัลยา โกวิทวิสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ 3D-Printing ในการออกแบบสถาปัตยกรรม..


สมรรถพล ตาณพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ 3D-Printing ในการออกแบบสถาปัตยกรรม..


ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ 3D-Printing ในการออกแบบอวัยวะเทียมและเครื่องมือแพทย์..


Related Videos TAG