[ตอนที่ 3] CU 2007, Peter Zec, Return on Ideas, Better by Design(12-10-2550)
Viewed : 544
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ เวลา 12 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Peter Zec เสวนาและการนำเสนอในวันนี้จะมุ่งประเด็นไปที่แก่นของยุทธวิธีการคิดเพื่อผลักดันนโยบายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ เสวนาแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่น่าสนใจของนักคิดชาวต่างประเทศทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ดังหลายๆ แบรนด์ โดยวิทยากรจะแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลังของความคิดสร้างสรรค์และการประเมินค่าผลิตภัณฑ์หรืองานบริการด้านการออกแบบ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
Peter Zec
Peter Zec (born 1956) is a German design consultant as well as author and publisher. Furthermore, he is president..


Related Videos TAG