[ตอนที่ 3] สาธารณชนและการออกแบบ,งานบรรยาย(28-9-2555)
Viewed : 556
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : TCDC ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts นำเสนอการบรรยาย "สาธารณชนและการออกแบบ" โดย บุมเปอิ โยริฟูจิ นักวาดภาพประกอบประจำโครงการ Jishin Itsumo ซึ่งมุ่งเผยแพร่ความรู้และทักษะในการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติให้กับเด็กและคนทั่วไปซึ่งปรกติแล้วอาจไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การออกแบบและศิลปะ
About Speaker
Bunpei Yorifuji
Graduated with a degree of Visual Communication Design from Musashino Art University. He founded the Yorifuji Des..


Related Videos TAG