[ตอนที่ 11] Creativities Unfold, Bangkok 2007 หัวข้อ แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(13-10-2550)
Viewed : 1,010
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Agnès Kubiak, Matthias Fiegl, Sally Bibawy, ปฐมา หรุ่นรักวิทย์, วุฒิชัย หาญพานิช วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูปความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้จริง โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการแปลงความฝันและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ระดับโลก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
Agnès Kubiak
As Art Director of Style-Vision, Agnès Kubiak manages the research and understanding of changes that take place i..


Matthias Fiegl
Matthias Fiegl founded the Lomographic Society in Vienna together with flatmates from their Vienna flatshare. In ..


Sally Bibawy
Sally Bibawy founded the Lomographic Society in Vienna together with flatmates from their Vienna flatshare. In or..


ปฐมา หรุ่นรักวิทย์
ผู้ก่อตั้งกลุ่มเคส สถาปนิกรางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร ประจำปี 2553 สาขาสถาปัตยกรรมผู้สนใจการออกแบบด้านชุมชนคนนี้เป็..


วุฒิชัย หาญพานิช
ผู้ก่อตั้งบริษัท HARN PRODUCTS นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ Harnn สินค้าสปาสัญชาติไทย ที่มีสาขามากที่สุดในโลก..


Related Videos TAG