[ตอนที่ 4] Creativities Unfold, Bangkok 2011 หัวข้อ คิดแล้วเปลี่ยนโลก Design impacts to the world,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(1-10-2554)
Viewed : 578
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Dennis Hong, Eric Riewer, Uday Dandavate, ชลากรณ์ ปัญญาโฉม, สานิต หวังวิชา พบนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำศาสตร์ความรู้หลากสาขามาบริหารจัดการและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดและกระบวนการผลิตแนวทางใหม่ที่เป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2011/
About Speaker
Dennis Hong
Founder of Robotics & Mechanisms Laboratory at Virginia Tech,Associate Professor Dennis Hong is the founder a..


Eric Riewer
International Relations Manager, Gobelins.Eric Riewer received BA and MA degrees in European History from UCLA in..


Uday Dandavate
Founder and CEO of SonicRim.Uday Dandavate, founder and CEO of SonicRim, a global design research company engaged..


ชลากรณ์ ปัญญาโฉม
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์การตลาด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)..


สานิต หวังวิชา
นักการตลาดมือฉมังของแบรนด์ไทยระดับโลก Red Bull สานิต ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด ของบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติค..


Related Videos TAG