[ตอนที่ 3] การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก,งานบรรยาย(26-6-2550)
Viewed : 852
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Material ConneXion® Bangkok ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดงานบรรยายในหัวข้อ “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก” โดยมีวิทยากรคือ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
About Speaker
ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์
นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ..


รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ..


Related Videos TAG