[ตอนที่ 8] Creativities Unfold, Bangkok 2008 หัวข้อ Culture สินทรัพย์สร้างค่า,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(3-10-2551)
Viewed : 1,228
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : Culture สินทรัพย์สร้างค่า เวลา 3 ตุลาคม 2551 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Charles Landry, Evan Roth, นพปฏล พหลโยธิน, ประภาส ชลศรานนท์ การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้บริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกจะมาร่วมเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการแปรสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2008/
About Speaker
Charles Landry
Charles Landry was born in 1948 and studied in Britain, Germany and Italy. In 1978, he founded Comedia, Europes l..


Evan Roth
A great currently Hong Kong-based media maker born in 1978, Evan Roth’s work focuses on tools of empowerment, ope..


นพปฎล พหลโยธิน
นพปฎล พหลโยธินเป็นนักออกแบบชาวไทยที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ศึกษาทางด้านการออกแบบเครื่องเรือนแ..


ประภาส ชลศรานนท์
นักคิด นักเขียน นักแต่งเพลง และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประภาส ชลศรานนท์ ..


Related Videos TAG