[ตอนที่ 14] Creativities Unfold, Bangkok 2007 หัวข้อ อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่นกับงานออกแบบ ,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(14-10-2550)
Viewed : 386
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่นกับงานออกแบบ เวลา 14 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Gijs Bakker, Stefan Sagmeister, ธนญชัย ศรศรีวิชัย, เป็นเอก รัตนเรือง ในวันสุดท้ายของการชุมนุมทางความคิด เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่มิติต่างๆ ของการออกแบบ โดยเฉพาะเมื่อเป็นงานออกแบบที่ถือกำเนิดจาก “อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น” การนำเสนองานของนักออกแบบแต่ละท่านจะแสดงให้เห็นถึงจินตนาการที่เราสร้างสรรค์ได้จากตัวเอง รวมทั้งการตระหนักรู้ในอิทธิพลที่วัฒนธรรมท้องถิ่นมีต่อจินตนาการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
Gijs Bakker
Gijs Bakker (Amersfoort, 1942) was trained as a jewellery and industrial-designer at the Gerrit Rietveld Academie..


Stefan Sagmeister
Stefan Sagmeister (born 1962 in Bregenz, Austria) is a New York-based graphic designer and typographer. He has hi..


ธนญชัย ศรศรีวิชัย
ธนญชัย เริ่มต้นอาชีพจากการเป็นกราฟิก ดีไซเนอร์ ที่บริษัท สามหน่อ จำกัด ก่อนที่จะมาเริ่มต้นการทำงานเป็นผู้กำกับภาพ..


เป็นเอก รัตนเรือง
เป็นเอก รัตนเรือง ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวไทย เติบโตมาจากวงการกำกับภาพยนตร์โฆษณา เป็นเอกเป็นที่รู้จักมากท..


Related Videos TAG