[ตอนที่ 1] [CU 2013] Chris Downs
Viewed : 1,001
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : Description CU 2013 Meet the Unmet: From hidden needs to business growth Chris Downs Principal, Method’s London Studio คริส ดาวน์ส ผู้อำนวยการบริษัท Method www.cu-tcdc.com หัวข้อ Are We Still Talking about Service Design? คริส ดาวส์น เชื่อว่า คนๆ หนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทุกสิ่ง เราสามารถ “แชร์” กันได้ สิ่งนี้คือรูปแบบหนึ่งของการบริการ และการออกแบบบริการจะสามารถเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้คนได้ การบรรยายครั้งนี้ คริส ดาวน์ส จะมาเผยถึงหลักการการทำงานของเขาที่เน้นการนำไปทดลองใช้จริงเพื่อนำไปพัฒนางานบริการได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุด
About Speaker
Chris Downs
ผู้อำนวยการ บริษัท Method


Related Videos TAG