[ตอนที่ 2] CU 2008, Duangrit Bunnag, Orange Ocean(4-10-2551)
Viewed : 552
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : Business บริหาอย่างสร้างสรรค์ เวลา 4 ตุลาคม 2551 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร ดวงฤทธิ์ บุนนาค การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้บริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกจะมาร่วมเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการแปรสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2008/
About Speaker
ดวงฤทธิ์ บุนนาค
ผู้ก่อตั้งบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค อาร์คิเทค จำกัด ดวงฤทธิ์ บุนนาคเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยเริ่มต้นค้นหาตัวเองในฐาน..


Related Videos TAG