[ตอนที่ 3] รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า, งานบรรยาย(14-07-2554)
Viewed : 1,554
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : งานบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” (Care and Fiber Label for Garment) จะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งได้รับคัดเลือกและรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion® Bangkok โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. นราพร รังสิมันตกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มาบอกเล่าเรื่องราวของฉลากทั้งสองประเภท ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยและการใช้งานที่เหมาะสม ฉลากที่กำกับเรื่องเส้นใยสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของฉลากระบุประเภทของเส้นใยอีกด้วย
About Speaker
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร
นักวิจัยและพัฒนาวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok (MCB) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..


ดร.นราพร รังสิมันตกุล
ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ..


Related Videos TAG