[ตอนที่ 2] CU 2007, Agnès Kubiak, Exploring how to extract hidden values of local culture and transforming them to global success(13-10-2550)
Viewed : 854
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Agnès Kubiak วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูปความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้จริง โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการแปลงความฝันและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ระดับโลก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
Agnès Kubiak
As Art Director of Style-Vision, Agnès Kubiak manages the research and understanding of changes that take place i..


Related Videos TAG