[ตอนที่ 4] จับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังและสิ่งทอ,งานสัมมนา(21-8-2553)
Viewed : 804
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 9 years ago
Detail : งานสัมมนา จับคู่ทางธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังและสิ่งทอ เวลา 21 สิงหาคม 2553 | 10:00-17:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ชเล วุทธานันท์,ชนิตา ปรีชาวิทยากุล,ธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) โดย TCDCCONNECT ได้จัดโครงการ “จับคู่ทางธุรกิจ” (Business Matching) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่อหนังและสิ่งทอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้บุคคลากรในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว (ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือนักออกแบบ) ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระบบธุรกิจ เริ่มต้นจากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในโครงการฯ เลือกนักออกแบบที่สนใจอยากร่วมงานด้วยโดยตรง โดยผู้ประกอบการจะพิจารณาจากแฟ้มผลงาน(Portfolio) และประวัติการทำงานของนักออกแบบแต่ละท่าน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจในทิศทางการออกแบบ และสามารถคาดหวังถึงผลงานที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบได้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdcconnect.com/calendar/detail.php?ID=393
About Speaker
ชเล วุทธานันท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด..


ชนิตา ปรีชาวิทยากุล
เจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์ Senada Theory ร้าน Senada Theory ที่เกษรพลาซ่า..


ธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์
ผู้จัดการบริษัท รากาซเซ่ เครื่องหนัง จำกัด..


Related Videos TAG